Reklama
 
Blog | Martin Víta

Normální je platit. Ano, ale…

Youtube používám poměrně často. V poslední době jsem tak několikráte shlédl „moralizující reklamu“ na placení rozhlasových poplatků. Bohužel, zvolená paralela s hostem restaurace, který se zdráhá zaplatit, není zcela trefná – kulantně řečeno. Výstižněji: je zcela zavádějící – a zatemňuje významné aspekty problému placení těchto poplatků. Škoda, že tvůrci reklamy se nepokusili dotáhnout paralelu do konce…

Pro ty, kdož reklamní klip neviděli: číšník stojí nad hostem, počítá mu útratu, host se vykrucuje z placení. Host sice připouští, že mu vlastně chutnalo, ale platit prostě nechce. Poté nastupuje slogan „normální je platit“ a odkaz na příslušné webové stránky, které následně přesměrovávají uživatele na stránky přihlášky k placení poplatků Českému rozhlasu.

Přirovnání kulhá, přinejmenším na obě nohy. Do restaurací chodím v průměru několikráte do týdne, takže jakous-takous zkušenost s tím, co je normální, mám. Normální je, když číšník přinese na stůl pokrmy a nápoje, které si zákazník svobodně vybere a objedná, a jejich ceny se následně objeví na účtu. Jaképak by bylo moje (naše) překvapení, kdyby se na účtu objevila položka za pokrm, který jsem (jsme) si neobjednal(i)… Jistě by bylo normální požádat důrazně obsluhu vysvětlení. A jsme u meritu věci: rozhlasový poplatek jsme povinni platit Českému rozhlasu bez ohledu na to, zda jsme jeho konzumenty či nikoliv.

Pokud by se autoři spotu chtěli držet paralel, musela by scéna ve vhodný okamžik pokračovat třeba takto:

Reklama

Host: „A co je tahleta položka v účtu…?“
Číšník: „To je česnečka…“
Host: „Ale já si žádnou česnečku neobjednával, česnek mi nechutná, polévky nejím…“
Číšník „I tak ji musíte zaplatit, na to je zákon.“
Host: „???“
Číšník: „Je totiž ve veřejném zájmu, aby se v restauracích česnečka prostě vařila. A tak její přípravu musí platit všichni. Uvidíte, jak vám přijde k duhu, až budete potřebovat…“

Rozhlasový poplatek poctivě platím, třebaže ČRo neposlouchám (ano, propaguji Classic FM co to jde!). Beru to víceméně jako příspěvek na pokus o existenci kvalitního, vyváženého a objektivního obsahu garantovaného a zajišťovaného státem. A protože se mluví o objektivitě: v zájmu objektivity žádám kompetentní pracovníky ČRo, aby zajistili „zobjektivnění“ zmiňované reklamy. Přinejmenším doplnili krátké a srozumitelné vysvětlení toho, proč je dobré, aby jej platili všichni, kdo mají rádio, přestože třeba žádný kanál ČRo nikdy nenaladí (jistě tyto důvody existují – a to míním bez ironie). Jinak budu mít pocit, že ČRo má tendenci veřejností manipulovat používáním sugestivních zkratek – a místo vysvětlování zatemňovat.