Reklama
 
Blog | Martin Víta

S čím (také) KOReluje KORupce

...aneb co vznikne, dají-li se dohromady dvě datové sady.

Ve svém předchozím příspěvku na tomto blogu jsem se letmo dotkl důsledků určitého typu klientelisticko-korupčních kauz vzhledem k inovacím. IZIP zde posloužil jako příklad. Záležitost ale je, celkem nepřekvapivě, obecnější.

Na konferenci Research and Innovations 2013 prezentovala paní Ing. Rut Bízková, předsedkyně TA ČR, mimo jiné hodnoty indexu inovační výkonnosti pro různé země Evropské unie. Česká republika nedopadla příliš dobře (opět celkem nepřekvapivě). Na špici inovační výkonnosti se umístily skandinávské země. Tato data pro mě byla inspirací pro drobný experiment s daty o inovační výkonnosti a indexu vnímání korupce.

Ingredience: Global Innovation Index 2012 publikovaný INSEAD a WIPO (číslo mezi 0-100, „větší číslo, více inovací“) a CPI 2012 publikovaný Transparency international – index vnímání korupce (číslo mezi 0-100, „větší číslo, méně korupce“). V pokusu berme v úvahu pouze data pro země Evropské unie, vše je postaveno na datech z roku 2012. Korelační koeficient těchto sad indexů pro 27 členů EU je po zaokrouhlení roven 0,88, čili korelace je vysoká.

Reklama

Zkusíme-li si nanést na vodorovnou osu GII a na svislou osu index CPI a přidáme-li regresní přímku, získáme tento graf (ČR červeně):

Je vidět, že v zásadě platí, že „kde je nízká míra korupce, tam je vysoká míra inovací, kde je vysoká míra korupce, tam je to s inovacemi slabší“.

Zdráhám se tyto informace interpretovat, nicméně korelace mezi těmito sadami dat je vysoká. To samozřejmě není důkazem kauzální souvislosti, rozhodně z toho nevyplývá, že snížením korupce by došlo ke zvýšení inovativnosti a pokoušet se o takovéto interpretace by bylo velmi laciné.
(Samozřejmě, vůči oběma indexům lze mít nejrůznější výhrady, metodika jejich výpočtu některé jevy zkresluje, nicméně jejich informační hodnota není úplně zanedbatelná a jejich hodnoty ze nepříčí zdravému rozumu.)

Rozumnější by patrně bylo přijmout poměrně plauzibilní hypotézu, že korupce je jakýmsi symptomem nezdravě fungující společnosti a toto „nezdraví“ ovlivňuje další ekonomické procesy, mj. využívání inovací.

Vsuvka na závěr…

Jak vypadá racionální rozhodování nepoctivého podnikatele? Panuje-li v dané zemi vysoká míra korupce, jsou příjmy z budování klientelisticko-korupčních konkurencí příjmům ze standardní ekonomické činnosti, mj. i z příjmům pocházejícím z inovačního podnikání. Pokud je převýší, je zjevné, kam „investice“ nepoctivých potečou…

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama